Jeleń to symbol ogromnej mocy. Symbolizuje duszę, świat nadprzyrodzony, w chrześcijaństwie Jezusa Chrystusa, w buddyzmie mądrość i ascezę. W czasach starożytnych był znakiem męskiej siły. Europejska legenda opowiadająca o białym jeleniu z krzyżem sięga czasów przedchrześcijańskich. Za jej rozpowszechnianie odpowiedzialny był zakon benedyktynów. Pogoń za białym jeleniem miała symbolizować duchowe poszukiwania. Św. Augustyn mówi o jeleniu jako symbolu poszukiwania Boga i wzajemnej pomocy. Zaś jelenie pijące ze źródła to symbol chrztu. Jeleń to zwierzę, które jest atrybutem wielu świętych i często można go spotkać na ikonach. Jednym ze świętych, któremu towarzyszy jeleń jest św. Hubert. Co prawda jest on patronem myśliwych, ale według legendy po spotkaniu Huberta z białym jeleniem, który pomiędzy rogami miał świecący krzyż, myśliwy porzucił łowiectwo. Św. Hubert na ikonach najczęściej jest przedstawiany w trakcie polowania. Kult św. Huberta wchłonął zupełnie kult mniej znanego świętego, czyli św. Eustachego. Towarzyszy mu ten sam atrybut- jeleń. Według legendy św. Eustachy miał takie samo widzenie w trakcie polowania jak św. Hubert. Zobaczył jelenia z krzyżem między rogami. Po tym wydarzeniu nawrócił się i przyjął chrzest. Na ikonach przedstawiany jest jako młodzieniec na koniu polujący na jelenia. Co ciekawe, węgierski królewicz Emeryk, później okrzyknięty świętym, przeżył identyczną przygodę z jeleniem w górach Świętokrzyskich. By uczcić to mistyczne wydarzenie podarował złoty relikwiarz przebywającym w klasztorze na górze zakonnikom. Od tego wydarzenia góra nazywana jest Świętym Krzyżem. Jelenie możemy spotkać również na ikonach przedstawiających stworzenie świata, towarzyszą św. Franciszkowi z Asyżu czy św. Modestowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *